Zeenavigatie

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Boeken en E-boeken voor de zeevaart door Dex Holland

________________________________________________________________________________________________________

 

Kan het zijn...,dat bij u de veiligheid van het schip afhankelijk is van de goede werking van het navigatiesysteem?

Vindt u dat dit oude schoolwerk niet meer van deze tijd is?

Wij denken... ,dat wanneer u, nu of in de toekomst, met uw schip reizen op zee denkt te gaan maken, ja... dan is het zeer de moeite waard om van onderstaand kennis te nemen.

 sextant

 

De boeken van Dex Holland maken van u de bekwame navigator die niet afhankelijk wil zijn van de robot aan boord

  

 

Deel 1

In de uitgave van "DE KLASSIEKE ZEEVAART" leert men op de juiste wijze bestekken te maken. De Reeds Nautical Almanac spreekt hier van een "DR" als afkorting van het Engelse "Dead Reckoning" en heeft het over een verplichte kennis voor varenden op zee. Deze "DR" geeft in de kaart een overzichtelijke back-up van de gevoerde navigatie en de wijze hoe dit gedaan dient te worden, staat hier uitvoerig beschreven. Zonder deze kennis is het zelfs onmogelijk om de gegevens en de pilots uit de Reeds goed te kunnen benutten. Gebruik de constructies van de DR tevens ter controle van de elektronische navigatiesystemen aan boord. U kunt er dan zeker van zijn dat deze naar behoren werken, wanneer een snelle positie nodig is. De vele uitleg in het boek maakt, samen met de gegevens uit de Almanac, van u de echte schipper die u wezen moet.


Door "De Klassieke Zeevaart" te lezen wordt u de varensman of -vrouw die u moet wezen

 

 

 Deel 2

In de uitgave "VAREN ZONDER GPS" laten wij u kennis maken met de wijze hoe u d.m.v. de methode van  St Hilaire en met behulp van uw rekenmachine of de tabellen uit de HO-249 uw positie in de kaart kunt construeren. Dit deel bevat beslist geen hogeschoolwerk, maar door eerst kennis te nemen van de elementen aan de sfeer, krijgt u toch een goed inzicht hoe alles daar draait. Op deze wijze kunt u snel aan het werk met een goed eindresultaat. U loopt zo niet het risico dat u strandt omdat het te uitgebreid is of zelfs geheel onbegrijpelijk wordt. Door veel praktische oefeningen met uw sextant en samen met de gegevens uit de "Reeds (astronomical  navigation") wordt u al snel de handige en onafhankelijke navigator op zee, die zich ook zonder het GPS een weg over het water weet te banen.


Wij wensen u veel plezier met uw nieuw te verwerven kennis

 

Deel 3

Dit boek bevat naast de inhoud van “De klassieke zeevaart” en “Varen zonder GPS” een uitgebreide aanvulling op de opgedane kennis uit de twee eerdere uitgaven van Dex Holland. Het is een complete uitgave die de eerdere delen bevat met een uitbreiding van uw kennis naar het tropen- en sterbestek. De positie te kunnen bepalen aan de hand van de planeten maakt u uitzonderlijk t.o.v. anderen. Dit boek leert u de all-round navigator te zijn die op dit niveau kan meedenken met de professionals uit de beroepsvaart. Kortom een all-in uitgave voor een lage prijs.